Čo písali Krásy Slovenska v roku 1952

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

V roku 1952 časopis Krásy Slovenska pokračoval v ustálenej obsahovej a grafickej štruktúre a prezentoval sa tromi dvojčíslami a štyrmi číslami. Prvé dvojčíslo a jedno číslo ešte vyšli z dielne majiteľa a vydavateľa, ktorým bol Slovenský ústredný výbor Sokola, avšak od dvojčísla 4-5 časopis prevzalo Riaditeľstvo pre cestovný ruch pri Povereníctve dopravy. A tak po dvadsiatich rokoch odišiel z redakcie človek, ktorý formoval časopis a jeho obsahovú štruktúru a bol dušou Krás Slovenska – Ľudo Izák. Napísal úvodník pod príznačným názvom Výmena...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť