Krajina v centre pozornosti Európy: FLORENCIA +10

Autor Tibor Kollár
0 komentárov

Rok 2000 bol nielen začiatkom nového milénia, ale aj rokom zverejnenia medzinárodného dohovoru zameraného na podporu ochrany, manažmentu a plánovania krajiny. Aj vďaka tomu sa stal začiatkom nového vnímania, prístupov, pozornosti a dôležitosti venovanej téme krajina.

Prečo vznikol Európsky dohovor o krajine?
Florentský dohovor (The European Landscape Convention, www.coe.int/culture) otvorili na podpis 20. októbra 2000. Zmluvné strany dohovoru sú členskými štátmi Rady Európy, ktoré...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť