Kras a jaskyne Slovenského krasu

Autor Pavel Bella
0 komentárov

Slovenský kras, naše najvýznamnejšie a najväčšie krasové územie ležiace v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, predstavuje planinový kras s úplne vyvinutými povrchovými i podzemnými krasovými javmi. Rozsiahle skrasovatené plošiny oddeľujú hlboké kaňony i užšie tiesňavy. V podzemí je množstvo jaskýň a priepastí, najviac na Slovensku. Slovenský kras sa skladá zo Silickej, z Plešivskej a Koniarskej planiny, planín Dolný a Horný vrch, Borčianskej, zo Zádielskej a z Jasovskej planiny a Jelšavského krasu. Zaberá plochu viac ako 360 km2. Pôvodný zarovnaný povrch z mladších treťohôr rozčleňujú hlboké kaňony Slanej a Štítnika spolu so Zádielskou a s Hájskou dolinou. Turnianska kotlina oddeľuje planiny Dolný a Horný vrch. Skrasovatené…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť