Flóra a vegetácia Slovenského krasu

Autor Róbert Šuvada
0 komentárov

Slovenský kras patrí medzi najväčšie krasové oblasti v strednej Európe. Vo fytogeografickom členení je zaradený ako samostatný okres patriaci do oblasti panónskej flóry. Geologická stavba i rozmanitosť krasového reliéfu a inverzia klímy v tiesňavách spolu s vplyvom ľudského osídlenia a hospodárenia vytvorili vhodné podmienky na veľkú vegetačnú pestrosť a druhovú bohatosť územia.

Práve rastliny a rastlinné spoločenstvá sú najpôsobivejšou zložkou prírody Slovenského krasu. Na tomto...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť