Ľudová architektúra dolného Spiša

Autor Igor Thurzo
0 komentárov

Hoci historickým administratívnym centrom Spiša bola Levoča, ktorou prechádzala západovýchodná diaľková cesta, po vybudovaní Košicko-bohumínskej železnice Levoču predbehlo podobne starobylé spišské mesto Spišská Nová Ves. V širšom zmysle možno k dolnému Spišu priradiť aj časť Volovských vrchov a niekoľko sídel (bývalé banské osady) v údolí Hnilca, kam v minulosti siahal chotár Spišskej Novej Vsi. Kedysi k nej patrili napríklad Mlynky, Palcmanská Maša, Rakovec, Sykavka, Hnilec a čiastočne Hnilčík.