Slovenská macchia

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Porasty borievky obyčajnej Planiny Slovenského krasu, ale aj iných pohorí, v ktorých sa v minulosti páslo, pokrývajú zaujímavé krovité porasty. Sú to fyziognomicky nápadné biotopy, ktorým dominuje borievka obyčajná. Borievka obyčajná (Juniperus communis) je ihličnatý ker dorastajúci do výšky 2 až 3 m. Má stĺpovitý vzrast a je dvojdomá, čo znamená, že existujú samostatné samčie a samičie rastliny. Borievka je svetlomilná drevina rastúca pôvodne na kamenitých až skalnatých stanovištiach, kde jej natoľko nekonkurujú iné dreviny. Pričinením človeka sa druhotne rozšírila na výslnné stráne s plytkou kamenistou pôdou. Mimoriadne sa jej darí na miestach s dlhotrvajúcou pastvou. Možno ju považovať za indikátora pastvy. Na pasienkoch hojne rastie aj…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť