Súľovské vrchy

Autor Radoslav Orávik
0 komentárov

Súľovské vrchy sú menší horský celok v severozápadnej časti Slovenska. Ohraničujú ich údolia riek Rajčanka, Domanižanka a Váh medzi mestami Žilinou, Považskou Bystricou a Rajcom. Skalnaté pohorie je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Rozprestiera sa na pomerne malej ploche, najvyššie vrchy nedosahujú výšku ani 900 metrov. V Súľovských vrchoch vynikajú skalnaté bralné útvary, doliny a vnútrohrské kotliny. Skladajú sa z troch podcelkov – Súľovské skaly, Skalky a Manínska vrchovina. Povrch má vrchovinový a hornatý charakter.